منو
سبد خرید

چادر هاسکی مدل FLAME 2

چادر هاسکی مدل FLAME 2
چادر هاسکی مدل FLAME 2
چادر هاسکی مدل FLAME 2
چادر هاسکی مدل FLAME 2
چادر هاسکی مدل FLAME 2
ناموجود
چادر هاسکی مدل FLAME 2
چادر هاسکی مدل FLAME 2
چادر هاسکی مدل FLAME 2
چادر هاسکی مدل FLAME 2
چادر هاسکی مدل FLAME 2

چادر هاسکی مدل FLAME 2

چهار فصل و بسیار مناسب برای کوهنوردی های حرفه ای دارای کیـت تعمیـر، اگـر در ظاهـر ایـن چـادر دقـت کـرده باشـید؛ خواهیـد دیـد کـه لبـه هـای الیـه بیرونـی، بـه روی زمیـن قـرار میگیرنـد. ایـن طراحـی، سـبب شـده اسـت تـا چـادر بـر روی زمیـن چفـت شـده، بـرف بجـای ورود بـه داخـل چـادر، روی لبـه هـا قـرار گیـرد. دارای بخــش تهویــه در قســمت نــوک، یکــی از مهمتریــن ویژگــی هایــی کــه یــک چــادر کوهنــوردی بایــد داشــته باشــد؛ ویژگــی ضــد بــاد بــودن اســت. ً ارتفاعات باال، کامال باد خیز است. بنابرایـن مهمتریـن ویژگـی یـک چـادر کوهنـوردی، در چـادر هاسـکی مـدل فلیـم Husky Flame 2 Person قابـل مشـاهده اسـت. کامـ ًا ضـد آب اسـت و کوهنـورد بـه راحتـی و در سـخت ترین شـرایط آب و هوایـی میتواند اسـتراحت کاملی داشـته باشد

مشخصات و ویژگی های چادر هاسکی مدل FLAME 2

 

 • برای کمپینگ و طبیعت گردی و کوهنوردی حرفه ای
 • محافظـت از نـور مـاورا بنفـش
 • 2نفـره
 • ضـد بـاران100 ،%
 • دو لایه
 • دارای هواکـش
 • دارای جیـب داخلـی
 • ضـد بـاد
 • ابعاد: 110 × 295 × 145 cm
 • بسته بندی: cm 15 × 50) packaged )
 • وزن: kg 2.3 / kg 8.2 total./m
 • رویه چادر: پلی استر و ضد آب تا 7000 میلیمتر
 • جنس لایه داخلی: پلی استر، نایل.ن قابل تنفس، پشه بند
 • کف چادر: پلی استر و پلی اورتال، ضد آب تا 11000 میلیمت
 • جنس تیرکها آلیاژ آلومنیوم بسیار محکم و قابل انعطاف
چادر هاسکی مدل FLAME 2
 • موجودی: ناموجود
 • برند: HUSKY
 • مدل: FLAME 2
محصولات فروخته شده: 2
محصولات بازدید شده: 403
ناموجود

این محصول در حال حاضر در دسترس نیست. لطفا ایمیل و مشخصات خود را کامل کنید تا در صورت موجود شدن کالا سریعا شما را مطلع سازیم.

نام
ایمیل
موبایل
توضیحات